Μετάβαση στο περιεχόμενο

Παροχή εικονικών μηχανών

Η εικονικοποίηση επιτρέπει την εγκατάσταση & την ταυτόχρονη λειτουργία ενός ή περισσότερων λειτουργικών συστημάτων στο ίδιο φυσικό υλικό. Επομένως ο σταθμός εργασίας που έχει ενεργοποιηθεί η εικονικοποίηση "τρέχει" ταυτόχρονα περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της εικονικοποίησης είναι:

 • Υποστήριξη πολλών λειτουργικών συστημάτων σε ένα φυσικό Η/Υ
 • Μείωση του κόστους κτήσης και διαχείρισης
 • Καλύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των επεξεργαστών
 • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Γενικά προτείνεται στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. η χρήση του VirtualBox ως περιβάλλον εικονικοποίησης καθώς το βασικό πακέτο δίνεται με άδεια ΕΛ/ΛΑΚ GNU GPL v2.0.

Εγκατάσταση VirtualBox

 • Κατεβάστε το εκτελέσιμο στην αντίστοιχη έκδοση για Windows Hosts (δηλ. για λειτουργικό σύστημα MS-Windows) από διεύθυνση https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads.

Πληροφορία

 • Από την έκδοση 6.0 και μετά του VirtualBox υποστηρίζονται μόνο x64 λειτουργικά συστήματα.
 • Εάν διαθέτετε 32bit έκδοση Windows κατεβάζετε την τελευταία έκδοση 5.2.x)
 • Επιλέξτε την εκτέλεση του αρχείου εγκατάστασης VirtualBox-x.y.z-w-Win.exe όπου x.y.z-w η τρέχουσα έκδοση του αρχείου εγκατάστασης.
 • Πατήστε Επόμενο στην αρχική οθόνη του οδηγού εγκατάστασης.
 • Πατήστε Επόμενο στην οθόνη προσαρμοσμένης ρύθμισης που αφορά τις δυνατότητες εγκατάστασης και τον κατάλογο εγκατάστασης.
 • Πατήστε Επόμενο στην οθόνη προσαρμοσμένης ρύθμισης για δημιουργία συντομεύσεων
 • Πατήστε ΝΑΙ στην οθόνη προειδοποίησης για τις κάρτες δικτύου
 • Πατήστε Επόμενο στην οθόνη προσαρμοσμένης ρύθμισης
 • Πατήστε Εγκατάσταση στην εγκατάστασης
 • Επιτρέψτε στην εφαρμογή Oracle VM VirtualBox x.y.z-w να κάνει αλλαγές στη συσκευή σας πατώντας ΝΑΙ
 • Πατήστε Εγκατάσταση στην οθόνη ασφάλειας των Windows ώστε να επιτρέψετε την εγκατάσταση του λογισμικού συσκευής της Oracle
 • Πατήστε Τέλος στην οθόνη ολοκλήρωσης της εγκατάστασης

PowerShell (administrator): Εγκατάσταση VirtualBox

winget install --id=Oracle.VirtualBox -e