Προηγούμενο    Επόμενο

Ποιο μέρος είναι μεγαλύτερο;

Τάξη: Δ'


Μπορείτε να συγκρίνετε στις μπάρες τα κλάσματα: 1/12, 1/15 και 1/9 και να πείτε ποιο είναι μεγαλύτερο και ποιο μικρότερο από το δεκαδικό κλάσμα 1/10;

Μετρώ τις ικανότητες μου Επικοινωνώ Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Αναζητώ Συντελεστές