Προηγούμενο    Επόμενο

Ποια κλάσματα είναι ίσα με δεκαδικό κλάσμα;

Τάξη: Δ'


Με ποιο δεκαδικό κλάσμα είναι ίσο το κλάσμα 1/5;

Μετρώ τις ικανότητες μου Επικοινωνώ Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Αναζητώ Συντελεστές