Προηγούμενο    Επόμενο

Χωρίζω το τετράγωνο σε ίσα μέρη

Τάξη: Δ'


Πώς πρέπει να χωριστεί το παρακάτω τετράγωνο, ώστε καθένα από τα κομμάτια του να αντιστοιχεί στο 1/10 αυτού;

Μετρώ τις ικανότητες μου Επικοινωνώ Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Αναζητώ Συντελεστές