Προηγούμενο    Επόμενο

Χρωματίστε τη διαφορά

Τάξη: Ε'


Μπορείτε στο παρακάτω πρόγραμμα να χρωματίσετε με πράσινο χρώμα το μέρος εκείνο του τετραγώνου που εκφράζει τα 3/14 και με κίτρινο χρώμα το μέρος που εκφράζει τα 5/14;

Ποιο κλάσμα εκφράζει τη διαφορά 5/14 - 3/14;

Αν χωρίσετε το τετράγωνο σε επτά ίσα μέρη, μπορείτε να χρωματίσετε το μέρος εκείνο που ισούται με τη διαφορά 5/14 - 3/14;

Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Μετρώ τις ικανότητες μου Αναζητώ Επικοινωνώ Συντελεστές