Προηγούμενο    Επόμενο

Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

Τάξη: Ε'

Επιλέξτε στο γεωπίνακα η επιφάνεια εργασίας να έχει ένα τετράγωνο πλέγμα με κουκκίδες και μέγεθος 40.

Μπορείτε να σχεδιάσετε ένα σχήμα που να ισούται με το γινόμενο 1/4 x 2/3 του ορθογωνίου που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας;

Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Μετρώ τις ικανότητες μου Αναζητώ Επικοινωνώ Συντελεστές