Προηγούμενο    Επόμενο

Διαίρεση κλάσματος διά φυσικού αριθμού

Τάξη: Ε'

Επιλέξτε στο γεωπίνακα η επιφάνεια εργασίας να έχει ένα τετραγωνικό πλέγμα με κουκκίδες και μέγεθος 40.

Μπορείτε να σχεδιάστε ένα άλλο σχήμα ορθογωνίου που να ισούται με το αποτέλεσμα της διαίρεσης 2/3 : 4;

Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Μετρώ τις ικανότητες μου Αναζητώ Επικοινωνώ Συντελεστές