Εξερευνώ & Μαθαίνω

Λύνω προβλήματα

Νέες Δραστηριότητες

Παρατήρηση:
Οι δραστηριότητες που έχουν αστερίσκο θεωρούμε ότι απαιτούν περισσότερη εμπειρία για τη λύση τους. Γι' αυτό προτείνεται να διδαχθούν σε δεύτερη φάση.

  Πρόσθεση αριθμών με το αριθμητήριο

Παλινδρομικοί αριθμοί

Αριθμοί με το ίδιο υπόλοιπο

Κλάσματα στο γεωπίνακα

Χρωματίστε το σωστό μέρος

Χρωματίστε το άθροισμα

Χρωματίστε τη διαφορά

Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

Διαίρεση κλάσματος διά φυσικού αριθμού

Ποιο κλάσμα είναι μεγαλύτερο;

Ποιοι δεκαδικοί αριθμοί λείπουν;

Βρείτε τους αριθμούς που λείπουν

Πολλαπλασιασμός με το 5

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος και ποιος ο μικρότερος αριθμός;

Πολλαπλασιασμός με το 9 *

Πολλαπλασιασμός με το 11 *

Έτος 1997 *

Ο αριθμός 31 *

Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Μετρώ τις ικανότητες μου Αναζητώ Επικοινωνώ Συντελεστές