ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1. Το δάσος
2. Μια μέρα στο δάσος
3. Το λεξικό του δάσους
4. Ανακαλύπτουμε τα ζώα του δάσους
5. Το δάσος ένα σπίτι για όλους
6. Τα φυτά του δάσους 1
7. Τα φυτά του δάσους 2

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Προγράμματα | Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πακέτο