ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1.
Εξερεύνηση στο κοντινό δάσος
2.
Ανακαλύπτουμε τροφικές αλυσίδες
3.
Κρυπτόλεξο με τα ζώα του δάσους
4.
Τροφικές πυραμίδες
5.
Τρώω-τρώγομαι
6.
Τα ζώα και το περιβάλλον
7.
Ο λύκος, ένα ζώο που κινδυνεύει
8.
Μύθοι, τραγούδια και παροιμίες

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Προγράμματα | Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πακέτο