ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΔΑΣΟΣ
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1.
Η καφέ αρκούδα
2.
Ζώα που κινδυνεύουν
3.
Οι φτερωτοί μας φίλοι κινδυνεύουν
4.
Στο κέντρο περίθαλψης

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Προγράμματα | Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πακέτο