ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΔΑΣΟΣ
Η ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥΔΑ
Στο δικτυακό κόμβο Αρκτούρος μπορούμε να πληροφορηθούμε και να καταγράψουμε στοιχεία για την καφέ αρκούδα, τη βιολογία της, τους κινδύνους που αντιμετωπίζει και τη νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την προστασία της.

Ερευνούμε στο ίντερνετ
 

Ποιες δράσεις αναπτύσσονται στον τόπο μας σχετικά με την προστασία της καφέ αρκούδας και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς;
Ανταλάσσουμε απόψεις
 

 

Ποια είναι τα κοινά στοιχεία που παρουσιάζουν οι ιστορίες αυτών των ζώων; Ποια ήταν η βασική αιτία που οδήγησε αυτά τα ζώα στο κέντρο περίθαλψης; Ποια θα μπορούσε να ήταν η εξέλιξη της ιστορίας τους αν οι άνθρωποι τους φέρονταν διαφορετικά;
Εκφράζουμε απόψεις
 

 

Με το υλικό που έχουμε συγκεντρώσει δημιουργούμε το άλμπουμ των αρκούδων του περιβαλλοντικού κέντρου του Αρκτούρου. Συμπληρώνουμε το άλμπουμ με δικά μας κείμενα και σκέψεις σχετικά με την ιστορία κάθε αρκούδας.
Ζωγραφίζουμε
 

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Προγράμματα | Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πακέτο