ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΔΑΣΟΣ
ΟΙ ΦΤΕΡΩΤΟΙ ΜΑΣ ΦΙΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ
Στo δικτυακό κόμβο της Ορνιθολογικής Εταιρείας και στο περιοδικό Οιωνός μπορούμε να ενημερωθούμε για τα πουλιά που απειλούνται στη χώρα μας.

    Εντοπίζουμε μερικά από τα απειλούμενα είδη, καταγράφουμε τα βασικά χαρακτηριστικά τους και σε ποια οικοσυστήματα συναντώνται.
Ερευνούμε στο ίντερνετ
 
Ερευνούμε ποια πουλιά κινδυνεύουν στη δική μας περιοχή. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στο σχολείο μας για να βοηθήσουμε στην προστασία τους από τους διάφορους κινδύνους; Καταγράφουμε, σε έναν πίνακα που θα κατασκευάσουμε στο excel και στον οποίο θα έχουμε τις στήλες όνομα πουλιού, χαρακτηριστικά, συναντάται , κίνδυνοί, προστασία, τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει για τα πουλιά που απειλούνται στη χώρα μας.
Ερευνούμε
 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Προγράμματα | Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πακέτο