ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΔΑΣΟΣ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Στο δικτυακό κόμβο του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Ζώων (ΕΚΠΑΖ) και στο σύνδεσμο «Πρώτες Βοήθειες» μπορούμε να ενημερωθούμε για τον τρόπο με τον οποίο ένα τραυματισμένο πουλί.
Ερευνούμε στο ίντερνετ
 
Συζητάμε ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες που μπορούμε να προσφέρουμε σε ένα τραυματισμένο πουλί; Καταγράφουμε τις πρώτες βοήθειες έτσι όπως προτείνονται από τους ορνιθολόγους.
Ανταλάσσουμε απόψεις
 

 

Παίρνουμε τους ρόλους των εθελοντών του κέντρου περίθαλψης και των τραυματισμένων πουλιών και μιμούμαστε τον τρόπο με τον οποίο οι εθελοντές φροντίζουν τα τραυματισμένα ζώα.
Παίζουμε
 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Προγράμματα | Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πακέτο