Πολιτικά και διπλωματικά γεγονότα της νεότερης ιστορίας μας Η Ελλάδα ανεξάρτητο κράτος
Η κατάσταση στην Κρήτη και στη Μακεδονία στα τέλη του 19ου αιώνα
Πηγές Γλωσσάρι