Ατομικός και μαζικός αριθμός

Κάθε άτομο ενός στοιχείου χαρακτηρίζεται από δύο
αριθμούς. Τον ατομικό αριθμό, Ζ, και το μαζικό αριθμό, Α.
Ο ατομικός αριθμός, Ζ, δηλώνει τον αριθμό των
πρωτονίων του ατόμου.
Είναι αυτός που χαρακτηρίζει το στοιχείο και καθορίζει
τις χημικές ιδιότητες του.

 
           
 
 
Ο ατομικός αριθμός δηλώνει και τον αριθμό ηλεκτρονίων. Και ο μαζικός;