Ατομικός και μαζικός αριθμός

Ο μαζικός αριθμός, Α, δηλώνει το άθροισμα του αριθμού
των πρωτονίων και του αριθμού των νετρονίων του ατόμου.
Πες μου τώρα, αν με Ν συμβολίζουμε τον αριθμό των
νετρονίων ενός ατόμου, ποιες από τις παρακάτω
σχέσεις είναι σωστή;

 
            Z=A-N                     A=Z+N                     N=A+Z                     N=A-Z            
 
 

A=Z+N.
Είναι πιο εύκολο να το θυμάμαι! Αλλά τα νετρόνια δεν είναι πάντα ίσα με τα πρωτόνια;