Ατομικός και μαζικός αριθμός

Ο αριθμός των νετρονίων του πυρήνα ενός ατόμου είναι
συνήθως μεγαλύτερος από τον αριθμό των πρωτονίων.
Για αυτό για να χαρακτηρίσουμε πλήρως έναν πυρήνα
γράφουμε στα αριστερά του συμβόλου του στοιχείου,
κάτω τον ατομικό αριθμό και πάνω το μαζικό.
Στη χημεία βέβαια μας ενδιαφέρει κυρίως το άτομο
και χρησιμοποιούμε απλώς το σύμβολο του στοιχείου.

 
 
 

Ευτυχώς!
'Αλλωστε όλα τα άτομα ενός στοιχείου έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό.