Διαχωρισμός μιγμάτων

Αν θέλουμε να μαζέψουμε το αλάτι αλλά έχει ανακατευθεί με άμμο, η οποία δεν διαλύεται στο νερό, ποια από τις παρακάτω διαδικασίες θα ακολουθούσαμε; A. Να το ξεχωρίσουμε κόκκο - κόκκο με το χέρι
B. Να το κοσκινίσουμε
Γ. Να το διαλύσουμε σε νερό να αποχύσουμε το διάλυμα και να εξατμίσουμε πάλι το νερό

 
     Α        Β       Γ        
 
Πολλές φορές μιμούμαστε τη φύση αλλά σίγουρα θα έχουν αναπτυχθεί και τρόποι διαχωρισμού μιγμάτων που δεν γίνονται στην φύση.