Διαχωρισμός μιγμάτων

Μια από τις μεθόδους που απαιτούν ειδικά μηχανήματα είναι η φυγοκέντρηση που εφαρμόζεται στο διαχωρισμό του βουτύρου από το γάλα. Τοποθετούμε το μίγμα σε δοχείο, με την περιστροφή του οποίου ένα ή περισσότερα από τα συστατικά του, των οποίων τα σωματίδια ή σταγονίδια έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα, συγκεντρώνονται στα τοιχώματα.

 
           
 
Και το άρωμα από τα λουλούδια;