Τα οξέα στη βιομηχανία
Το θειικό οξύ (H2SO4)
  Εργαστηριακό αντιδραστήριο Βιομηχανική παραγωγή λιπασμάτων  
  Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών Βιομηχανική παραγωγή χημικών  
  Παραγωγή υφάνσιμων υλών Καθαρισμός των ορυκτελαίων  
  Παραγωγή χρωμάτων Παραγωγή καλλυντικών