Τα οξέα στη βιομηχανία
Το οξικό οξύ (CH3COOH)
  Εργαστηριακό αντιδραστήριο Βιομηχανική παραγωγή χημικών  
  Βιομηχανική παραγωγή πλαστικών Φωτογραφικό αντιδραστήριο  
  Πρόσθετο τροφίμων