Χημικές ιδιότητες των μετάλλων

Μια άλλη ενδιαφέρουσα αντίδραση είναι αυτή που πραγματοποιείται όταν προσθέσουμε ένα μέταλλο σε
ένα διάλυμα άλατος ενός άλλου μετάλλου. Πολλές
φορές το μέταλλο που προσθέτουμε μετατρέπεται σε
κατιόντα, ενώ τα κατιόντα του δεύτερου που υπήρχαν
στο διάλυμα μετατρέπονται σε άτομα και αποτίθενται
ως καθαρό μέταλλο.
Δες παρακάτω μερικά πειράματα και πες μου. Ένα μέταλλο αντιδρά με διάλυμα οποιουδήποτε άλλου μετάλλου;

 
               Ναι                           Όχι               
 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να παρακολουθήσεις το πείραμα.
Ωραίο!
Θα εμβαπτίσω ένα σιδερένιο δακτυλίδι σε διάλυμα άλατος αργύρου και θα το κάνω ασημένιο!
Γίνεται όμως;