Καύση υδρογονανθράκων

Οι υδρογονάνθρακες, όπως και πολλές άλλες ενώσεις,
οξειδώνονται από το οξυγόνο. Η οξείδωσή τους συν-
οδεύεται από έκλυση θερμότητας και φως (φλόγα).
Μάλιστα, η θερμότητα που παράγεται είναι πολύ
μεγάλη σε σχέση με άλλες ενώσεις.
Τα προϊόντα της καύσης τους καλούνται καυσαέρια.

 
 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να παρακολουθήσεις το πείραμα.
To θυμάμαι από τις οξειδώσεις με οξυγόνο! Προκύπτει διοξείδιο του άνθρακα και νερό!