Φυσικές σταθερές καθαρών ουσιών

Παρακολούθησε το παρακάτω πείραμα όπου προσδιο-
ρίζεται το σημείο βρασμού των χημικών ενώσεων
νερού και της αλκοόλης, σκέψου και πες μου.
Ένα μίγμα νερού και αλκοόλης θα βράζει στους
100 oC (A), εξαρτάται από τη σύσταση του
μίγματος (Β) ή στους 78,4 oC (Γ).

 
                 Α                                Β                             Γ                  
 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να παρακολουθήσεις το πείραμα.
Κατάλαβα! Καθαρή ένωση: Σταθερό σημείο βρασμού. Μίγμα: Όχι.