Μετάβαση στο περιεχόμενο

Bonding

Όταν έχετε στον LTSP server δύο κάρτες δικτύου στα 1000 Mbps, μπορείτε να τις ρυθμίσετε σε λειτουργία bonding, ώστε να έχετε διπλάσια ταχύτητα επικοινωνίας (2 Gbps) μεταξύ του server και των clients. Το μόνο που πρέπει να εξασφαλίσετε είναι και οι δύο κάρτες δικτύου να ειναι συνδεδεμένες στο ίδιο gigabit switch του εργαστηρίου που είναι και τα clients.

Ρυθμίσεις - Βήματα

 1. Στον LTSP server συνδέεστε ως administrator και στο εικονίδιο δικτύου κάνετε κλικΕπεξεργασία συνδέσεων....

 2. Στο παράθυρο Συνδεσεις δικτύου, επιλέγετε κάτω αριστερά Προσθήκη νέας σύνδεσης (πράσινο +).

 3. Στην Επιλογή τύπου σύνδεσης επιλέγετε Δεσμός και Create....

 4. Στο επόμενο παράθυρο ορίζετε το Όνομα σύνδεσης σε bond0,sch-scripts και επιλέγετε Προσθήκη, όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα.

 5. Στην Επιλογή τύπου σύνδεσης επιλέγετε Ethernet και Create....

 6. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί ορίζετε το Όνομα σύνδεσης σε bond0,eno1 και στο Device επιλέγετε eno1 (xx:xx:xx:xx:xx:xx). Μαρκάρετε τη MAC address και με δεξί κλικΑντιγραφή, την αντιγράφετε στο "πρόχειρο". Στην συνέχεια Αποθήκευση. Δείτε συνολικά το βήμα στη διπλανή εικόνα.

 7. Επανέρχεστε στο παράθυρο με τις Bonded connections όπου θα δείτε οτι προστέθηκε η bond0,eno1 που μόλις δημιουργήσατε. Επιλέγετε ξανά Προσθήκη, όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα.

 8. Στην Επιλογή τύπου σύνδεσης επιλέγετε ξανά Ethernet και Create....

 9. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί ορίζετε το Όνομα σύνδεσης σε bond0,enp1s0 και στο Device επιλέγετε enp1s0 (xx:xx:xx:xx:xx:xx). Στο πεδίο Cloned MAC address κάνετε δεξί κλικΕπικόλληση, τη MAC address που είχατε αντιγράψει στο "πρόχειρο" (βήμα 6). Στην συνέχεια επιλέξτε Αποθήκευση. Δείτε συνολικά το βήμα στη διπλανή εικόνα.

 10. Στο παράθυρο με τις Bonded connections θα δείτε οτι κάτω από την bond0,eno1 προστέθηκε και η bond0,enp1s0 που μόλις δημιουργήσατε.

 11. Χωρίς να κλείσετε το παράθυρο, επιλέγετε την "καρτέλα" Ρυθμίσεις IPv4 στην οποία ρυθμίζετε στατική ή δυναμική IP, DNS servers 127.0.0.1, 194.63.238.4, 194.63.237.4, ανάλογα τι επιθυμείτε. Να επιλέξετε και το Απαιτείται IPv4 διευθυνσιοδότηση για την ολοκλήρωση αυτής της σύνδεσης. Στο τέλος Αποθήκευση. Στη διπλανή εικόνα βλέπετε συνολικά τις ρυθμίσεις για στατική IP. Όπου 10.161.254.11 και 10.161.254.1 να βάλετε τις αντίστοιχες IP του υποδικτύου σας.

 12. Από το παράθυρο Συνδέσεις δικτύου διαγράψτε τις υπόλοιπες συνδέσεις ώστε στο τέλος να μείνουν οι δύο Ethernet και η μία Δεσμός, όπως φαίνονται στη διπλανή εικόνα.

 13. Επανεκκινήστε τον LTSP server, στη συνέχεια τα clients και ελέγξτε την ταχύτητα του δικτύου σας.

Σημαντικό

Αν στις δοκιμές που θα κάνετε δεν καταφέρετε να δείτε ταχύτητες συνολικής αποστολής αλλά και λήψης πάνω απο 1 Gbps τότε επεξεργαστείτε τη σύνδεση bond0,sch-scripts (βήμα 1) και αλλάξτε το Mode της bond σύνδεσης από Round-robin σε XOR. Μετά την αλλαγή επιλέξτε Αποθήκευση και από το εικονίδιο δικτύου απενεργοποιήστε και ξανά ενεργοποιήστε την Ενεργοποίηση δικτύωσης. Χωρίς να κάνετε επανεκκίνηση server/clients, ελέγξτε ξανά την ταχύτητα του δικτύου σας.