Μέτρηση  
Μέτρηση  
Περιγραφή Λογισμικού
H "Μέτρηση" είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, με κεντρικό άξονα το γνωστικό περιεχόμενο των μετρήσεων. Σαν στόχο έχει να εμπλέξει τους μαθητές σε καταστάσεις προβληματισμού. Επίσης ενθαρρύνει με δημιουργικό τρόπο τη διαπραγμάτευση των νοημάτων από τους μαθητές στη σχολική τάξη. Περιλαμβάνει σενάρια που σχετίζονται με τη μέτρηση διαφόρων μονόμετρων μεγεθών όπως το μήκος ή εμβαδόν με έμφαση στην επιλογή της μονάδας μέτρησης και στις συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών μονάδων με στόχο να αναπτύξουν οι μαθητές τη δεξιότητα της επιλογής της κατάλληλης μονάδας. Ενδείκνυται για τις Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄τάξεις του Δημοτικού καθώς και τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Γυμνασίου.
Γνωστικό Αντικείμενο
Μαθηματικά.
Βαθμίδα Εκπαίδευσης
Δημοτικό, Γυμνάσιο.
Έργο/Κατασκευαστής

Πράξη: Πλειάδες

Ενότητα: Νηρηίδες

Ανάδοχος Φορέας Έργου: Ένωση Φυσικών Προσώπων

Αναλυτική Περιγραφή
Το εκπαιδευτικό πακέτο αυτό αφορά στον άξονα γνωστικού περιεχομένου των μετρήσεων και θα αξιοποιηθεί στη διδασκαλία των Μαθηματικών της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού καθώς και της Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Περιλαμβάνει σενάρια που σχετίζονται με τη μέτρηση διαφόρων μονόμετρων μεγεθών όπως το μήκος ή εμβαδόν με έμφαση στην επιλογή της μονάδας μέτρησης και στις συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών μονάδων με στόχο να αναπτύξουν οι μαθητές τη δεξιότητα της επιλογής της κατάλληλης μονάδας. Όπου αυτό είναι εφικτό, τα σενάρια εμπλέκουν στις διαδικασίες μέτρησης και ιστορικά στοιχεία όπως η μέτρηση της επιφάνειας στην αρχαία Ελλάδα, ή της γωνίας στην αρχαία Βαβυλώνα.
Ενότητες
Ενότητα 1 Ενότητα 2 Ενότητα 3 Ενότητα 4 Ενότητα 5 Ενότητα 6 Ενότητα 7
Ενότητα 8 Ενότητα 9 Ενότητα 10 Ενότητα 11 Ενότητα 12 Ενότητα 13 Ενότητα 14
Ενότητα 15 Ενότητα 16 Ενότητα 17 Ενότητα 18 Ενότητα 19 Ενότητα 20 Ενότητα 21
Ενότητα 22 Ενότητα 23 Ενότητα 24 Ενότητα 25 Ενότητα 26 Ενότητα 27 Ενότητα 28
 
Μέτρηση Μέτρηση