Εκφράζουμε απόψεις
Πώς το δάσος επηρεάζει τον αέρα των πόλεων;
Διαφάνειες
  • Πώς το δάσος επηρεάζει τον αέρα των πόλεων
  • Θερμοκρασία του αέρα
  • Κατασκευάζουμε έναν εννοιολογικό χάρτη με το CmapTools, για το πώς το δάσος επηρεάζει τον αέρα των πόλεων.
    Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Προγράμματα | Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πακέτο