Διαφάνειες
  • Πώς το δάσος επηρεάζει τον αέρα των πόλεων
  • Θερμοκρασία του αέρα
  • Πατάμε πάνω στην εικόνα για να δούμε πώς το δάσος επηρεάζει τον αέρα των πόλεων.
    Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Προγράμματα | Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πακέτο