Το παρόν λογισμικό, για το έργο που έχουμε αναπτύξει, αποτελεί έναν εύκολο τρόπο πρόσβασης στα φύλλα εργασίας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και το συνοδευτικό υλικό.

Σενάριο 1: Επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη
Σενάριο 2: Περιηγητές στο Άγιο Όρος
Σενάριο 3: Οι μικροί Ακρίτες
Σενάριο 4: Βυζαντινό λεξικό
Σενάριο 5: Οι μικροί κατάσκοποι
Σενάριο 6: Ένα μουσείο για τη βυζαντινή τέχνη
Σενάριο 7: Οι Σαρακηνοί πειρατές
Σενάριο 8: Ένα ταξίδι στη Βενετία των δόγηδων
Σενάριο 9: Ένα βυζαντινό πάρτι
Σενάριο 10: Επίσκεψη σε βυζαντινή βιβλιοθήκη«Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της ενότητας «Νηρηίδες» του έργου ΠΛΕΙΑΔΕΣ, ΕΠ ΚτΠ, Γ' ΚΠΣ».
© 2007 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Απαιτήσεις συστήματος
Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πακέτο
Επιστροφή στον αρχικό κατάλογο επιλογών