Οπτικές ίνες

Οπτικές ίνες ονομάζονται οι ίνες που κατασκευάζονται από καθαρό διοξείδιο του πυριτίου, SiO2, και έχουν το πάχος περίπου μιας ανθρώπινης τρίχας. Τα καλώδια οπτικών
ινών αποτελούνται από πάρα πολλές οπτικές ίνες. Χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στις τηλεπι-
κοινωνίες και σε οπτικά όργανα ακριβείας. Δες την
παρουσίαση και πες μου. Ποιο είναι το βασικό πλεο-
νέκτημα από την χρήση των οπτικών ινών;

 
       Είναι φθηνές       Διαδίδουν το φως     Είναι εύκαμπτες       
 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να παρακολουθήσεις την παρουσίαση.