Γυαλί και κεραμικά

Το γυαλί παράγεται σε φούρνους με θερμοκρασία περίπου 1450 oC από μίγμα ασβεστόλιθου, CaCO3, άμμου, SiO2,
και ανθρακικού νατρίου, Na2CO3. Σε αυτή την υψηλή θερμοκρασία τα συστατικά ομογενοποιούνται.
Πολλές φορές μέσα στο μίγμα προστίθενται και σπασμένα γυαλιά. Για αυτό το λόγο είναι άλλωστε σημαντική και η ανακύκλωση του γυαλιού.

 
 
 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να παρακολουθήσεις την παρουσίαση.
Πώς όμως το γυαλί από μια άμορφη μάζα αποκτά τα σχήματα που γνωρίζουμε;