Γυαλί και κεραμικά

Το γυαλί είναι διαφανές, πολύ σκληρό, σε υψηλές θερμο-κρασίες διαμορφώνεται εύκολα, είναι κακός αγωγός της θερμότητας και χρησιμοποιείται πολλές φορές ως μονωτής.
Με τη χρήση Κ2CO3 αντί Na2CO3 προκύπτει γυαλί πιο
σκληρό και διαφανές.
Με προσθήκη οξειδίων του μολύβδου παράγονται τα κρύσταλλα, ενώ με προσθήκη οξειδίων άλλων διαφόρων στοιχείων παράγονται τα θερμοανθεκτικά (pyrex) και τα έγχρωμα γυαλιά.

 
 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να παρακολουθήσεις την παρουσίαση.
Σε τι διαφέρει ένα γυάλινο αντικείμενο από τα πορσελάνινα βάζα;