Δομή και ταξινόμηση υδρογονανθράκων

Oι υδρογονάνθρακες είναι οι οργανικές ενώσεις που
αποτελούνται από άνθρακα και υδρογόνο.
Στην ανθρακική αλυσίδα των πιο απλών υδρογο-
νανθράκων οι άνθρακες ενώνονται μεταξύ τους
χρησιμοποιώντας μια μονάδα συγγένειας ο καθέ-
νας και χρησιμοποιούν τις υπόλοιπες για να
ενωθούν με άτομα υδρογόνου.

 
 
Κάντε κλικ στο μόριο του υδρογονάνθρακα για να δείτε πως σχηματίζεται
Και γιατί ένας άνθρακας να μην ενωθεί με άλλους δύο, τρείς ή τέσσερεις άνθρακες;
Αφού έχει τις 4 μονάδες συγγένειας.