Ανθρακικά άλατα και διοξείδιο του άνθρακα

Οι χρήσεις του διοξειδίου του άνθρακα, CO2 ,είναι
πολλές. Μια χρήση που όλοι γνωρίζουμε είναι τα
"ανθρακούχα ποτά", δηλαδή κυρίως αναψυκτικά τα
οποία μόλις τα ανοίξουμε αφρίζουν. Η παρουσία του
CO2 δίνει στο ποτό το χαρακτηριστικό "κάψιμο" στο
λαιμό.

 
 
 
Κάποια άλλη χρήση του CO2;