Ανθρακικά άλατα και διοξείδιο του άνθρακα

Όταν το CO2 ψυχθεί σε θερμοκρασία -78 οC
στερεοποιείται και χρησιμοποιείται σαν ψυκτικό μέσο.
Το CO2 στην περίπτωση αυτή ονομαζεται "ξηρός
πάγος".

 
   
 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να παρακολουθήσεις την παρουσίαση.