Το ανθρακικό ασβέστιο και τα κονιάματα

Το ανθρακικό άλας του ασβεστίου, ο ασβεστόλιθος
CaCO3, είναι ο συνδετικός κρίκος των μιγμάτων που χρησιμοποιούνται στις οικοδομές για τη σύνδεση των οικοδομικών υλικών, που ονομάζονται κονιάματα.
Το τσιμέντο είναι ένα κονίαμα, μίγμα ασβεστόλιθου
(75%), ενώσεων του πυριτίου, του αργιλίου και άλλων. Παράγεται σε εργοστάσια με μια αρκετά περίπλοκη
διαδικασία που περιλαμβάνει πολλά στάδια μέχρι το
τελικό προϊόν που είναι η σκόνη του τσιμέντου.

 
 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να παρακολουθήσεις την παρουσίαση.
Στις οικοδομές δε χρησιμο-ποιούν μόνο σκόνη τσιμέντου!