Το ανθρακικό ασβέστιο και τα κονιάματα

Υπάρχουν κονιάματα που σκληραίνουν με τον αέρα.
Ονομάζονται αεροπαγή. Το πιο κοινό από αυτά είναι
το ασβεστοκονίαμα (σοβάς) που αποτελείται από
ασβέστη (υδροξείδιο του ασβεστίου Ca(OH)2), άμμο
και νερό. Το CO2 του αέρα με την βοήθεια της άμμου εισέρχεται μέσα στο ασβεστοκονίαμα, αντιδρά με το
Ca(OH)2, προκύπτει CaCO3 και ο σοβάς σκληραίνει.
Παρακολούθησε αν θέλεις μερικά σχετικά πειράματα.

 
 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να παρακολουθήσεις τα πειράματα.
Χμ! Το τσιμέντο είναι βασικά CaCO3. Ο σοβάς γίνεται CaCO3. Γι' αυτό στο τέλος κολλάνε καλά όλα μαζί!