Το ανθρακικό ασβέστιο και τα κονιάματα

Στις οικοδομές χρησιμοποιούμε ένα μίγμα τσιμέντου,
άμμου, χαλικιών και νερού που ονομάζεται σκυροκο-
νίαμα (μπετόν).
Εάν μέσα στην μάζα του μπετόν τοποθετήσουμε
ράβδους σιδήρου, τότε έχουμε το μπετόν αρμέ ή
οπλισμένο σκυρόδεμα.
Το μπετόν αρχικά είναι εύπλαστο. Με την πάροδο του
χρόνου όμως σκληραίνει και παίρνει το σχήματα, όπως
δοκάρια, τοιχία, γλυπτά κ.α., που του δίνουν τα καλούπια.

 
 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να παρακολουθήσεις το πείραμα.
Τελικά τι κάνει το τσιμέντο να σκληραίνει;