Φυσικοί και τεχνητοί άνθρακες

Τα άτομα άνθρακα στο γραφίτη διατάσσονται διαφο-
ρετικά στο χώρο. 'Ετσι, ο γραφίτης είναι πολύ μαλακός (σκληρότητα 1,5 στην κλίμακα Mohs), μαύρος, καλός
αγωγός της θερμότητας και του ηλεκτρισμού.
Χρησιμοποιείται για την κατασκευή ηλεκτροδίων στις
μπαταρίες και με την προσθήκη αργίλου στα γνωστά
μαύρα μολύβια.

 
 
 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να παρακολουθήσεις την παρουσίαση.
Και οι άμορφοι φυσικοί άνθρακες
ποιοί είναι;