Φυσικοί και τεχνητοί άνθρακες

Ο άνθρωπος έχει κατασκευάσει και τεχνητούς άνθρακες.
Αυτοί είναι το κωκ, ο ενεργός άνθρακας, ο ζωικός
άνθρακας και τα ξυλοκάρβουνα.
Το κωκ χρησιμοποιείται ως καύσιμο και στη μεταλ-
λουργία. Ο ενεργός και ο ζωικός άνθρακας
παράγονται από απανθράκωση ξύλου και ζωικών
υλικών (κόκκαλα, αίμα) αντίστοιχα και χρησιμοποιούνται
σαν προσροφητικά για την απομάκρυνση έγχρωμων ακαθαρσιών από διαλύματα, όπως στα φίλτρα νερού.

 
 
Σε αυτούς πρέπει να προσθέσουμε και τα τεχνητά διαμάντια!