Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τεκμηρίωση για ΣΕΠΕΗΥ

Η υπηρεσία Τεχνικής Στήριξης του ΠΣΔ συντηρεί το παρόν wiki με στόχο την υποβοήθηση της συντήρησης των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής και εφαρμογών Η/Υ που βασίζονται στα λειτουργικά συστήματα Linux και Microsoft Windows.

Τεκμηρίωση για Linux

Τεκμηρίωση για Windows