Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εγχειρίδιο Windows

Το παρόν εγχειρίδιο αναφέρεται κυρίως σε σχολεία που στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. τους χρησιμοποιούν Windows. Είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf στη Βιβλιοθήκη Εγγράφων του Ενημερωτικού Κόμβου της Τεχνικής Στήριξης, όπου επιπλέον διατίθενται οδηγοί και για παλαιότερες εκδόσεις των Windows.

Τα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. έχουν εξοπλιστεί την τελευταία δεκαπενταετία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συνήθως με έξι έως δεκαπέντε σταθμούς εργασίας και έναν εξυπηρετητή. Τα λειτουργικά συστήματα που κυριάρχησαν στις εγκαταστάσεις ήταν του κατασκευαστικού οίκου Microsoft, γνωστά ως MS-Windows, σε διάφορες εκδόσεις. Η εμπειρία από τη λειτουργία τους έδειξε ότι ο συγκεκριμένος τρόπος υλοποίησης "έπασχε" λόγω πολυπλοκότητας εγκατάστασης, διαχείρισης και υποστήριξης (εγκατάσταση, διαχείριση και υποστήριξη κάθε Η/Υ ξεχωριστά), σύντομης απαξίωσης υλικού και λογισμικού και αυξημένου κόστους αναβάθμισης του εξοπλισμού.

Για αυτόν το λόγο οι προτεινόμενες λύσεις αξιοποίησης MS-Windows περιβάλλοντος που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. (αυτοματοποίηση της εγκατάστασης, μείωση του διαχειριστικού κόστους, μικρό κόστος λειτουργίας κ.τ.λ.) περιλαμβάνουν είτε λειτουργία Domain Controller Server (σε μοντέλο client-server computing), είτε λειτουργία Remote Desktop Session Host Server (σε μοντέλο centralized computing).

Προσοχή

Για να εγκατασταθεί το περιβάλλον των MS-Windows στο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. θα πρέπει να διαθέτετε τις απαραίτητες άδειες MS-Windows Server για τον εξυπηρετητή και MS-Windows Professional για τους σταθμούς εργασίας. Επίσης θα πρέπει να διαθέτετε τον κατάλληλο αριθμό των Client Access Licenses (CALs) (ίσον με τον αριθμό των σταθμών εργασίας) για τον MS-Windows Server, ενώ για Remote Desktop Session Host υπηρεσία θα απαιτηθούν και Remote Desktop άδειες (RD-CALs)."

Ανάλογα με το υπολογιστικό μοντέλο που θα επιλέξετε να υλοποιήσετε, ακολουθήστε τις οδηγίες για την υλοποίηση λύσης βασισμένης:

  • στο μοντέλο client-server (με εξυπηρετητή Domain Controller).
  • στο μοντέλο centralized-computing (με εξυπηρετητή Remote Desktop Session Host).

Πληροφορία

Σε περίπτωση που επιθυμείτε αυτόνομη εγκατάσταση (standalone) ενός σταθμού εργασίας ή ενός εξυπηρετητή με Windows ακολουθήστε τις οδηγίες για Windows 11 και για Windows Server 2022.

Οι οδηγίες αυτές αποτελούν το 1ο βήμα για την υλοποίηση των προτεινόμενων αρχιτεκτονικών.