Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Remote Desktop Session Host (RD Session Host Server - Centralized Computing αρχιτεκτονική)

Ο στόχος του Remote Desktop Session Host (RD Session Host) server είναι να εγκατασταθούν σε αυτόν οι απαιτούμενες εφαρμογές Microsoft Windows και όχι στους σταθμούς εργασίας. Οι σταθμοί πραγματοποιούν απομακρυσμένη σύνδεση στον εξυπηρετητή μέσω πρωτοκόλλου RDP και στην πράξη λειτουργούν ως thin clients. Οι χρήστες επομένως συνδέονται στον εξυπηρετητή (RD Session Host Server) για να εκτελέσουν τις εφαρμογές, να αποθηκεύσουν τα αρχεία κ.τ.λ. αξιοποιώντας τους πόρους του εξυπηρετητή και όχι τους τοπικούς πόρους του σταθμού εργασίας.

Προσοχή

Για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας απαιτούνται ειδικές άδειες γνωστές ως RDS CALs (επιπλέον των αδειών ενός Microsoft Windows Server και των γνωστών CALs για κάθε υπολογιστή). Μπορείτε βέβαια να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία για 120 μέρες χωρίς την προμήθεια των συγκεκριμένων αδειών για να την αξιολογήσετε.

Περιγραφή της αρχιτεκτονικής

Προαπαιτούμενα της υλοποίησης

Για την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. με Remote Desktop Session Host (RD Session Host) server θα πρέπει να έχετε προχωρήσει στη Βασική Εγκατάσταση:

Οδηγίες εγκατάστασης

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες με τη σειρά για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. σας:

  1. Ρύθμιση του εξυπηρετητή ως Remote Desktop Session Host Server
  2. Σύνδεση σταθμού εργασίας στον εξυπηρετητή RDSH
  3. Δημιουργία χρηστών

Μετέπειτα ενέργειες

Αν και μπορείτε πια να χρησιμοποιήσετε το εργαστήριό σας άμεσα, κατά πάσα πιθανότητα τα παρακάτω θέματα θα σας φανούν χρήσιμα: