Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δημιουργία χρηστών και ομάδων χρηστών

Αν και δεν προτείνεται η δημιουργία τοπικών χρηστών στον εξυπηρετητή, εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης Domain Controller, είναι δυνατή η δημιουργία χρηστών με χρήση της εφαρμογής Διαχείριση Υπολογιστή επιλέγοντας Τοπικοί χρήστες και ομάδες στον Windows 2012/2016/2019 εξυπηρετητή.

Συμβουλή

Εναλλακτικά μπορείτε να δημιουργήσετε χρήστες και ομάδες χρηστών ή να τις μεταφέρετε από άλλα Λ/Σ (πχ άλλα Windows ή Linux συστήματα) με την εφαρμογή sch-scripts για Windows.