Μετάβαση στο περιεχόμενο

Έλεγχος συμβατότητας υλικού

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση του εξυπηρετητή και των σταθμών εργασίας ελέγξτε εάν το υλικό τους είναι συμβατό με το λειτουργικό σύστημα που θα εγκατασταθεί.

Για τους εξυπηρετητές η Microsoft παρέχει πληροφορίες στη σελίδα Windows Server Catalog