Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών

Στο περιβάλλον των Windows κάθε περιφερειακή συσκευή θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο οδηγό. Πλέον το Λ/Σ Windows διαθέτει εγγενή υποστήριξη για ένα μεγάλο πλήθος συσκευών. Για τις περιφερειακές συσκευές που δεν υποστηρίζονται εκ προϊμίου από τα Windows θα πρέπει να εγκατασταθεί ο οδηγός σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Συνήθως η διαδικασία που ακολουθείται είναι πρώτα να εγκατασταθούν οι οδηγοί και τυχόν ειδικά λογισμικά της συσκευής και κατόπιν να συνδεθεί η συσκευή στον Η/Υ, όπου αυτόματα θα αναγνωριστεί και θα είναι έτοιμη για λειτουργία.

Συμβουλή

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε τον οδηγό μιας συσκευής, δοκιμάστε και το Snappy Driver Installer

Στο περιβάλλον του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. συνήθως υπάρχουν οι ακόλουθες συσκευές:

Εκτυπωτές

Η εγκατάσταση των οδηγών (εφόσον δεν αναγνωριστεί αυτόματα) θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Κατόπιν συνδέστε τον εκτυπωτή ή σε κάποια θύρα USB ή στο δίκτυο (αν είναι δικτυακός).

Πληροφορία

Μετά την εγκατάσταση του εκτυπωτή, δείτε πώς μπορείτε να τον διαμοιράσετε ή να τον προσθέσετε σε Print Server στον εξυπηρετητή).

Κάμερες

Η εγκατάσταση των οδηγών (εφόσον δεν αναγνωριστεί αυτόματα) θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Κατόπιν συνδέστε την κάμερα σε κάποια θύρα USB.

Διαδραστικοί Πίνακες

Η εγκατάσταση των οδηγών (συνήθως δεν αναγνωριζονται αυτόματα) θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Κατόπιν συνδέστε τον διαδραστικό πίνακα σε κάποια θύρα USB.

Πληροφορία

Μετά την εγκατάσταση του διαδραστικού πίνακα, εάν ο κατασκευαστής του διαδραστικού δεν παρέχει λογισμικό για το διαδραστικό πίνακα ή επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε ένα λογισμικό ανεξάρτητα από το διαδραστικό που διαθέτετε ώστε το υλικό που δημιουργείτε να αξιοποιείται σε όλους τους διαδραστικούς που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να εγκαταστήσετε το ΕΛ/ΛΑΚ Open-Board διαθέσιμο στο https://openboard.ch/index.en.html. Υποστηρίζει περιβάλλοντα Windows, Linux και macOS και αποτελεί ένα fork project του open-sankore.

UPS

Η εγκατάσταση των οδηγών (συνήθως δεν αναγνωριζονται αυτόματα) θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ακολούθως πρέπει να ρυθμιστεί το λογισμό του UPS ώστε να πραγματοποιεί τερματισμό του εξυπηρετητή, όταν το επίπεδο ενέργειας του UPS φθάσει το 40% της χωρητικότητάς του ή απομένουν λιγότερο από 10' λειτουργίας με τις μπαταρίες.

Σαρωτές

Η εγκατάσταση των οδηγών (εφόσον δεν αναγνωριστεί αυτόματα) θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Κατόπιν συνδέστε το σαρωτή σε κάποια θύρα USB.