Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οδηγοί χρήσης Windows Server & Active Directory

  • Στη σελίδα AD DS Getting Started θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για τη φιλοσοφία του Active Directory, την εγκατάσταση και παραμετροποίησή του, τα εργαλεία διαχείρισής του, για το Network Time Protocol κτλ.
  • Στη σελίδα Active Directory documentation θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για όλες τις λειτουργίες του Active Directory.
  • Στη σελίδα Planning GPO Deployment θα βρείτε οδηγίες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Group Policies.
  • Στη σελίδα Step-by-Step Guide for Microsoft Advanced Group Policy Management 4.0 θα βρείτε προχωρημένες τεχνικές για τη διαχείριση των πολιτικών
  • Στο εγχειρίδιο TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows θα βρείτε τον αναλυτικό τρόπο λειτουργίας του Windows Server 2008 ως προς τα TCP/IP δίκτυα και πιο συγκεκριμένα θέματα σχετικά με εργαλεία ελέγχου λειτουργίας του δικτύου, τη διευθυνσιοδότηση, Name Resolution - DNS κλπ. Αν και γραμμένο για εκδόσεις Windows Server 2008, η αρχιτεκτονική και οι εφαρμογές δεν έχουν αλλάξει στις νεότερες εκδόσεις.