Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εγκατάσταση αδειών Remote Desktop

Προσοχή

Η ενεργοποίηση των αδειών δεν απαιτείται κατά τη δοκιμαστική χρήση του RDSH εξυπηρετητή.

Για να εγκαταστήσετε τις άδειες χρήσης της υπηρεσίας θα πρέπει να ενεργοποιήσετε έναν εξυπηρετητή αδειών - License Server (εφόσον δεν υπάρχει ήδη στο δίκτυό σας) και να ενημερώσετε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host με τα στοιχεία του εξυπηρετητή αδειών.

Συμβουλή

 • Αν χρησιμοποιείτε μόνο κοινόχρηστους λογαριασμούς πχ user01, user02 κ.τ.λ. προμηθευτείτε άδειες Per User. (Θέλετε τόσες άδειες όσες οι διαφορετικοί κοινόχρηστοι λογαριασμοί).
 • Αν χρησιμοποιείτε προσωπικούς λογαριασμούς για τους χρήστες, προμηθευτείτε άδειες Per Device. (Θέλετε τόσες άδειες όσοι και οι Η/Υ του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.).

Η ρύθμιση ενός εξυπηρετητή ώστε να λειτουργεί ως License Server πραγματοποιείται εγκαθιστώντας τον ρόλο Remote Desktop Licensing.

 • Ο ρόλος του εξυπηρετητή αδειών μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε στον ίδιο τον εξυπηρετητή RDSH είτε σε οποιονδήποτε άλλο Windows Server εντός του τοπικού δικτύου.
 • Στον εξυπηρετητή αδειών θα εισαχθούν και θα ενεργοποιηθούν οι άδειες τύπου συσκευής ή τύπου χρήστη (per device ή per user) που έχετε προμηθευτεί.

Εάν διαθέτετε άδειες χρήσης απαιτούνται τα παρακάτω βήματα:

Εγκατάσταση ρόλου του Remote Desktop Licensing

 • Εκκινήστε την εφαρμογή Server Manager από το μενού StartAdministrative Tools

 • Επιλέξτε το σύνδεσμο Add roles and features από την διεπαφή που προσφέρει το εργαλείο Server Manager με την έναρξή του.

 • Στην αρχική διεπαφή Add Roles and Features Wizard επιλέγουμε Next.
 • Κατόπιν αφήνουμε επιλεγμένο το Role-based or feature-based installation επιλέγουμε Next.
 • Αφήστε επιλεγμένο το Select a server from the server pool και επιλέξτε τον εξυπηρετητή σας (πχ srv-2lyk-mesol) και κατόπιν επιλέξτε Next.
 • Στο παράθυρο Select server roles επιλέξτε την εγκατάσταση του ρόλου των Remote Desktop Services και και κατόπιν επιλέξτε Next.
 • Στο παράθυρο Select Features επιλέξτε Next.
 • Στο παράθυρο Remote Desktop Services επιλέξτε Next.
 • Στο παράθυρο Select role services επιλέξτε Remote Desktop Licensing και Add Features.
 • Στο παράθυρο Confirm installation selections επιλέξτε Install ώστε να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Εναλλακτικά, μπορείτε να εγκαταστήσετε το ρόλο του RDSH με χρήση PowerShell:

PowerShell: Εγκατάσταση του ρόλου RD License Server

Add-WindowsFeature RDS-Licensing –IncludeAllSubFeature -IncludeManagementTools

Ενεργοποίηση του License Server

Η ενεργοποίηση του εξυπηρετητή αδειών πραγματοποιείται από την εφαρμογή Remote Desktop Licensing Manager. Για να ενεργοποιήσετε τον License Server, θα πρέπει να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο και να ακολουθήσετε τα βήματα:

 • Εκκινήστε την εφαρμογή Remote Desktop Licensing Manager από το μενού StartAdministrative ToolsRemote Desktop Services.
 • Επιλέξτε τον εξυπηρετητή που επιθυμείτε από την εμφανιζόμενη λίστα εξυπηρετητών και με δεξί κλικ επιλέξτε Activate Server από το αναδυόμενο μενού.
 • Στην πρώτη οθόνη της ενεργοποίησης Welcome to the Activate Server Wizard κάντε κλικ στο Next.
 • Στην επομένη οθόνη μην αλλάξετε τις προεπιλεγμένες επιλογές. Για να συνεχίστε πατήστε Next.
 • Στην 1η οθόνη Company Information συμπληρώστε τα στοιχεία σας και τα στοιχεία της σχολικής μονάδας. Για να συνεχίστε πατήστε Next.
 • Στη 2η οθόνη Company Information δεν απαιτείται να συμπληρώσετε κανένα στοιχείο. Για να συνεχίστε πατήστε Next.
 • Στην οθόνη Completing the Activate Server Wizard διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

  • Εάν δεν διαθέτε έγκυρη άδεια για την εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) θα πρέπει να μην τσεκάρετε την επιλογή Start Install Licenses Wizard now και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στην επιλογή Finish.
  • Εάν διαθέτετε έγκυρη άδεια για την εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) θα πρέπει να τσεκάρετε την επιλογή Start Install Licenses Wizard now και στην συνέχεια να κάνετε κλικ στην επιλογή Next. Στην συνέχεια ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στις επόμενες ενότητες.

Εγκατάσταση αδειών

Προσοχή

Αν δεν διαθέτε άδειες προσπεράστε την παρούσα ενότητα.

Η εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) πραγματοποιείται από την εφαρμογή Remote Desktop Licensing Manager. Για να εγκαταστήσετε τις άδειες:

 • Εκκινήστε την εφαρμογή Remote Desktop Licensing Manager από το μενού StartAdministrative ToolsRemote Desktop Services.
 • Επιλέξτε τον εξυπηρετητή που επιθυμείτε από την εμφανιζόμενη λίστα εξυπηρετητών και με δεξί κλικ επιλέξτε Install Licenses από το αναδυόμενο μενού. Κατόπιν πατήστε Next.
 • Από την λίστα επιλογών του License Program επιλέξτε Open License και στην συνέχεια πατήστε Next.
 • Στη διεπαφή που σας εμφανίζεται, πληκτρολογείτε τους κωδικούς της αδείας σας στο πεδίο Authorization number και στο πεδίο License number αντίστοιχα.
 • Τέλος, στην επόμενη οθόνη, στο πεδίο Product version επιλέγετε την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που φέρει ο εξυπηρετητής (πχ: Windows Server 2019), στο πεδίο License Type επιλέγετε τον τύπο της άδειας πχ RDS Per Device CAL (για device cals) και στο πεδίο Quantity πληκτρολογείτε τον αριθμό των σταθμών εργασίας του εργαστηρίου σας. Στην συνέχεια κάντε κλικ στο Next. Στην τελική οθόνη που σας εμφανίζετε πατήστε Finish.
 • Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει να επανεκκινήσετε τον Windows Server.

Ενημέρωση RDSH εξυπηρετητή για τον εξυπηρετητή αδειών και τον τύπο των αδειών

Η ενημέρωση της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host με τις άδειες (RDS CALs) πραγματοποιείται με ρυθμίσεις μέσω της εφαρμογής Local Group Policy οπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα Παραμετροποίηση RDSH / 2ο παράδειγμα.

Συμβουλή

Μπορείτε να ελέγξετε την ορθή λειτουργία του εξυπηρετητή αδειών και του RDSH εξυπηρετητή μέσω της εφαρμογής RD Licensing Diagnoser διαθέσιμη από το μενού της εφαρμογής Server Manager επιλέγοντας ToolsRemote Desktop ServicesRD Licensing Diagnoser.