Μετάβαση στο περιεχόμενο

Η εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων GIMP

Το GIMP (GNU Image Manipulation Program) είναι εφαρμογή Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα επεξεργασίας γραφικών τύπου raster (bitmap). Το GIMP είναι κατάλληλο για μια ποικιλία εργασιών χειρισμού εικόνας, που περιλαμβάνει επεξεργασία φωτογραφίας, σύνθεση εικόνας και κατασκευή εικόνας.

Το GIMP είναι διαθέσιμο για Λ/Σ τύπου MS-Windows & Linux.

Εκτός από τη λεπτομερή επιδιόρθωση εικόνων και τη σχεδίαση ελεύθερης μορφής, το GIMP μπορεί να φέρει εις πέρας και άλλες βασικές εργασίες επεξεργασίας εικόνας, όπως η αλλαγή μεγέθους, η επεξεργασία και η «καλλιέργεια» φωτογραφιών, το φωτομοντάζ συνδυάζοντας πολλαπλές εικόνες και η μετατροπή μεταξύ διαφορετικών μορφών εικόνας. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει κινούμενες εικόνες σε πολλές μορφές, όπως GIF και MPEG μέσω του Animation plug-in.

Το όραμα του προϊόντος είναι ότι το GIMP είναι ένα δωρεάν λογισμικό για απαιτητικούς χρήστες που βασίζεται στην εφαρμογή γραφικών, στην επεξεργασία και δημιουργία πρωτότυπων εικόνων, στα γραφικά στοιχεία των ιστοσελίδων και στην τέχνη μετατροπής των στοιχείων μιας διεπαφής που έχει ως επίκεντρο τον χρήστη.

Εγκατάσταση

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://www.gimp.org/downloads/ και επιλέξτε να κατεβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του GIMP Download GIMP 2.x.y directly.
  • Αποθηκεύστε το εκτελέσιμο και στην συνέχεια εάν δεν εκκινήσει αυτόματα, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο gimp-2.x.y-Setup-2.exe.
  • Επιτρέψτε στην εφαρμογή GIMP Setup να κάνει αλλαγές στη συσκευή σας επιλέγοντας ΝΑΙ
  • Επιλέξτε Ελληνικά για την εγκατάσταση στην ελληνική γλώσσα και κατόπιν επιλέξτε Εντάξει.
  • Τέλος, επιλέξτε Εγκατάσταση.

Οδηγίες χρήσης

Δείτε στη σελίδα https://docs.gimp.org/2.8/el/ το εξελληνισμένο εγχειρίδιο χρήσης του GIMP και στη στελίδα https://www.gimp.org/tutorials/ ένα σύνολο από εκπαιδευτικούς οδηγούς (στην αγγλική γλώσσα).

PowerShell (administrator): Εγκατάσταση GIMP

winget install --id=GIMP.GIMP  -e